Kalkulator kosztów ogrzewania

KALKULATOR CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Chcesz poznać koszty prądu i opłat dystrybucyjnych po zatwierdzeniu nowych taryf przez URE w 2023 roku? Ile więcej zapłacisz za energię elektryczną oraz czy warto zmienić dostawcę prądu? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w tabelach poniżej, które poparte są rzeczywistymi danymi z zatwierdzonych taryf na 2023 rok.
Od 1 stycznia 2023 roku na mocy ustawy tzw. "Tarczy Solidarnościowej" następuje zamrożenie cen prądu i opłat dystrybucyjnych do określonego limitu:

 

  • do 2000 kWh/rok - dla wszystkich gospodarstw domowych.
  • do 2600 kWh/rok - dla odbiorców, którzy mają lub mieszkają z osobą, która ma orzeczenie o niepełnosprawności, niezdolności do pracy.
  • do 3000 kWh/rok - dla osób z Kartą Dużej Rodziny (KDR) oraz rolników.

 

Uzupełnij wymagane poniżej informacje o Twoim średnim rocznym zużyciu prądu, dostawcy, taryfie oraz innych niezbędnych danych. Kalkulator wyliczy dla Ciebie ceny prądu oraz wszystkich opłat dystrybucyjnych w zależności od limitu zużycia. Porównaj wszystkich dostępnych dystrybutorów energii elektrycznej oraz taryfy, aby znaleźć najtańszą/najbardziej optymalną opcję skrojoną do Twoich potrzeb i domowego budżetu.
Po każdej zmianie danych ceny i wyniki aktualizują się automatycznie w tabelach!

 

 Dostawca prądu 

 TARYFA 

 TARYFA 

 Stosunek dzień/noc (%)

 Okres rozliczeniowy 

 Okres rozliczeniowy 

 Okres rozliczeniowy 

 Okres rozliczeniowy 

 Okres rozliczeniowy 

 Moc przyłączeniowa

 Faktura

 
 KOSZT PRĄDU I OPŁAT:   zł/rok

 

 
 Ceny prądu i opłat do limitu zużycia:   kWh

 

   Wartość opałowa   1 (kWh)
   CENA prądu                    DZIEŃ     (zł netto/kWh)
                                           NOC     (zł netto/kWh)
   Opłata abonamentowa     (zł netto/m-c)
   Opłata za obsługę handlową     (zł netto/m-c)
   Składnik stały stawki sieciowej     (zł netto/m-c)
   Składnik zmienny stawki sieciowej                           DZIEŃ     (zł netto/kWh)
                                           NOC     (zł netto/kWh)
   Opłata jakościowa     (zł netto/kWh)
   Opłata przejściowa     (zł netto/m-c)
   Opłata mocowa     (zł netto/m-c)
   Opłata kogeneracyjna     (zł netto/MWh)
   Opłata OZE     (zł netto/MWh)
   VAT (od 01.01.2023)     (%)

 

 Ceny prądu i opłat po przekroczeniu limitu:   kWh

 

   CENA prądu z akcyzą     (zł netto/kWh)
   Opłata abonamentowa     (zł netto/m-c)
   Opłata za obsługę handlową     (zł netto/m-c)
   Składnik stały stawki sieciowej     (zł netto/m-c)
   Składnik zmienny stawki sieciowej                                               DZIEŃ     (zł netto/kWh)
                                           NOC     (zł netto/kWh)
   Opłata jakościowa     (zł netto/kWh)
   Opłata przejściowa     (zł netto/m-c)
   Opłata mocowa     (zł netto/m-c)
   Opłata kogeneracyjna     (zł netto/MWh)
   Opłata OZE     (zł netto/MWh)
   VAT (od 01.01.2023)     (%)

 

Poniższa tabela przedstawia roczny rozkład kosztów prądu oraz opłat dystrybucyjnych w zależności od dostawcy, taryfy i Twojego zużycia prądu. Wyliczenia uwzględniają ustawowo zamrożoną cenę prądu i opłat do wybranego limitu (2000/2600/3000 kWh) oraz wyższą cenę prądu i opłat dystrybucyjnych przy zużyciu powyżej limitu.
W prawym dolnym rogu tabeli symulator wylicza całkowity koszt energii elektrycznej/rok. Poniżej tabeli kalkulator wylicza średni koszt 1 kWh energii elektrycznej. Klikając na pole edycji zużycia prądu (%) w danym miesiącu, możesz dostosować je do swoich potrzeb.

 

MIESIĄC ZUŻYCIE PRĄDU (%) ZUŻYCIE PRĄDU (kWh) CENA PRĄDU (zł netto) OPŁATA ABONA-MENTOWA (zł netto) OPŁATA ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ (zł netto) SKŁADNIK STAŁY STAWKI SIECIOWEJ (zł netto) SKŁADNIK ZMIENNY STAWKI SIECIOWEJ (zł netto) OPŁATA PRZEJŚCIOWA (zł netto) OPŁATA JAKOŚCIOWA (zł netto) OPŁATA MOCOWA (zł netto) OPŁATA KOGENE-RACYJNA (zł netto) OPŁATA OZE (zł netto) KWOTA (zł brutto)
I                        
II                        
III                        
IV                        
V                        
VI                        
VII                        
VIII                        
IX                        
X                        
XI                        
XII                        
SUMA                          

 

Koszt jednostkowy prądu:   (zł brutto/kWh)

 

 

 

DYSTRYBUTORZY:

Gdańsk 80-393
726 223 060
kontakt@symulatorogrzewania.pl