Kalkulator kosztów ogrzewania

DANE WEJŚCIOWE

 

   CIEPŁA WODA UŻYTKOWA    
   Liczba mieszkańców  (-)
   Zużycie c.w.u. przez 1 osobę  (l/dzień)
   Temperatura zimnej wody  (oC)
   Wymagana temperatura c.w.u.  (oC)
   Liczba dni korzystania z c.w.u.  (dni) 
   Straty ciepła instalacji c.w.u.  (%)

   Zużycie prądu na C.O.     (kWh/rok)
   Zużycie prądu na C.W.U.     (kWh/rok)
   Zużycie prądu na urządzenia
    (kWh/rok)
   CAŁKOWITE ZUŻYCIE PRĄDU
    (kWh/rok)

 

ROCZNE ZESTAWIENIE OPŁAT

 

 Dostawca prądu 

 TARYFA 

 TARYFA 

 Stosunek dzień/noc (%)

 Okres rozliczeniowy 

 Okres rozliczeniowy 

 Okres rozliczeniowy 

 Okres rozliczeniowy 

 Okres rozliczeniowy 

 Moc przyłączeniowa

 Faktura

 

 Ceny prądu i opłat do limitu zużycia:   kWh

 

   Wartość opałowa   1 (kWh)
   CENA prądu                    DZIEŃ     (zł netto/kWh)
                                           NOC     (zł netto/kWh)
   Opłata abonamentowa     (zł netto/m-c)
   Opłata za obsługę handlową     (zł netto/m-c)
   Składnik stały stawki sieciowej     (zł netto/m-c)
   Składnik zmienny stawki sieciowej                           DZIEŃ     (zł netto/kWh)
                                           NOC     (zł netto/kWh)
   Opłata jakościowa     (zł netto/kWh)
   Opłata przejściowa     (zł netto/m-c)
   Opłata mocowa     (zł netto/m-c)
   Opłata kogeneracyjna     (zł netto/MWh)
   Opłata OZE     (zł netto/MWh)
   VAT (od 01.01.2023)     (%)

 

 Ceny prądu i opłat po przekroczeniu limitu:   kWh

 

   CENA prądu z akcyzą     (zł netto/kWh)
   Opłata abonamentowa     (zł netto/m-c)
   Opłata za obsługę handlową     (zł netto/m-c)
   Składnik stały stawki sieciowej     (zł netto/m-c)
   Składnik zmienny stawki sieciowej                                               DZIEŃ     (zł netto/kWh)
                                           NOC     (zł netto/kWh)
   Opłata jakościowa     (zł netto/kWh)
   Opłata przejściowa     (zł netto/m-c)
   Opłata mocowa     (zł netto/m-c)
   Opłata kogeneracyjna     (zł netto/MWh)
   Opłata OZE     (zł netto/MWh)
   VAT (od 01.01.2023)     (%)

 

MIESIĄC ZUŻYCIE PRĄDU (%) ZUŻYCIE PRĄDU (kWh) CENA PRĄDU (zł netto) OPŁATA ABONA-MENTOWA (zł netto) OPŁATA ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ (zł netto) SKŁADNIK STAŁY STAWKI SIECIOWEJ (zł netto) SKŁADNIK ZMIENNY STAWKI SIECIOWEJ (zł netto) OPŁATA PRZEJŚCIOWA (zł netto) OPŁATA JAKOŚCIOWA (zł netto) OPŁATA MOCOWA (zł netto) OPŁATA KOGENE-RACYJNA (zł netto) OPŁATA OZE (zł netto) KWOTA (zł brutto)
I                          
II                          
III                          
IV                          
V                          
VI                          
VII                          
VIII                          
IX                          
X                          
XI                          
XII                          
SUMA                          
Koszt jednostkowy prądu:   (zł brutto/kWh)

 

KOSZTY INWESTYCYJNE

 

    KOTŁY ELEKTRYCZNE
    JEDNOFUNKCYJNY
DWUFUNKCYJNY
 Koszt KOTŁA    
 Koszt zasobnika wody    -
 Doprowadzenie zasilania w kanale kablowym zakończonego puszką hermetyczną do pieca
350 zł 350 zł
 Doprowadzenie zasilania do regulatora temperatury 150 zł 150 zł
 Montaż wyposażenia rozdzielni z podłączeniami 600 zł 600 zł
 Montaż rozdzielni bez wyposażenia 200 zł 200 zł
 Prowadzenie WLZ  480 zł 480 zł
 Montaż kotła ze zintegrowanym zasobnikiem 700 zł 700 zł
 Projekt wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. 850 zł 850 zł
 Materiały (rozdzielnia, kable, puszki, regulator itd.) 1000 zł 1000 zł
   SUMA kosztów    
    WYBIERAM WYBIERAM

 

 
     
JEDNOFUNKCYJNY DWUFUNKCYJNY
Sprawność Sprawność
99 (%) 99 (%)
Żywotność Żywotność
25-50 (lat) 25-50 (lat)
Min. moc kotła Min. moc kotła
  (kW)   (kW)
   

  

 

DYSTRYBUTORZY:

 

SPRZEDAWCY:

Gdańsk 80-393
726 223 060
kontakt@symulatorogrzewania.pl