Kalkulator kosztów ogrzewania


DANE WEJŚCIOWE

   CIEPŁA WODA UŻYTKOWA    
   Liczba mieszkańców  (-)
   Zużycie c.w.u. przez 1 osobę  (l/dzień)
   Temperatura zimnej wody  (oC)
   Wymagana temperatura c.w.u.  (oC)
   Liczba dni korzystania z c.w.u.  (dni) 
   Straty ciepła instalacji c.w.u.  (%)

   Zapotrzebowanie energii na C.O.     (kWh/rok)
   Zapotrzebowanie energii na C.W.U.     (kWh/rok)
   CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE
    (kWh/rok)

 

WYNIKI + SYMULACJA GRAFICZNA

 

   Najniższa temperatura na zewnątrz   -20 (oC)
   SCOP     (-)
   Maksymalna MOC POMPY     (kW)
   ENERGIA POBRANA Z POWIETRZA     (kWh)
   ENERGIA POBRANA Z SIECI     (kWh)
   Najniższa temperatura na zewnątrz   -20 (oC)
   SCOP     (-)
   Maksymalna MOC POMPY     (kW)
   ENERGIA POBRANA Z POWIETRZA     (kWh)
   ENERGIA POBRANA Z SIECI     (kWh)
   Głębokość wykopu   1,2-2 (m)
   Odstęp między rurami kolektora   0,4-1,2 (m)
   Powierzchnia wykopu     (m2)
   Wydajność cieplna gruntu     (W/m2)
   SCOP     (-)
   Maksymalna MOC POMPY     (kW)
   ENERGIA POBRANA Z GRUNTU     (kWh)
   ENERGIA POBRANA Z SIECI     (kWh)
   Głębokość odwiertów (x2)   <100 (m)
   Odstęp między rurami kolektora   6-8 (m)
   Wydajność cieplna gruntu     (W/m2)
   SCOP     (-)
   Maksymalna MOC POMPY     (kW)
   ENERGIA POBRANA Z GRUNTU     (kWh)
   ENERGIA POBRANA Z SIECI     (kWh)
   Odstęp między rurami kolektora   10-15 (m)
   SCOP     (-)
   Maksymalna MOC POMPY     (kW)
   ENERGIA POBRANA Z WODY     (kWh)
   ENERGIA POBRANA Z SIECI     (kWh)
   Głębokość odwiertów   <100 (m)
   SCOP     (-)
   Maksymalna MOC POMPY     (kW)
   ENERGIA POBRANA Z WODY     (kWh)
   ENERGIA POBRANA Z SIECI     (kWh)

 

 

 

ROCZNE ZESTAWIENIE OPŁAT

 

 Dostawca prądu

 TARYFA

 TARYFA

 Stosunek dzień/noc (%)

 Okres rozliczeniowy

 Okres rozliczeniowy

 Okres rozliczeniowy

 Okres rozliczeniowy

 Okres rozliczeniowy

 Moc przyłączeniowa

 Faktura

 

Ceny prądu i opłat do limitu zużycia:   kWh

 

   Wartość opałowa   1 (kWh)
   CENA prądu                 DZIEŃ     (zł netto/kWh)
                                         NOC     (zł netto/kWh)
   Opłata abonamentowa     (zł netto/m-c)
   Opłata za obsługę handlową     (zł netto/m-c)
   Składnik stały stawki sieciowej     (zł netto/m-c)
   Składnik zmienny stawki sieciowej                                             DZIEŃ     (zł netto/kWh)
                                         NOC     (zł netto/kWh)
   Opłata jakościowa     (zł netto/kWh)
   Opłata przejściowa     (zł netto/m-c)
   Opłata mocowa     (zł netto/m-c)
   Opłata kogeneracyjna     (zł netto/MWh)
   Opłata OZE     (zł netto/MWh)
   VAT (od 01.01.2023)     (%)

 

Ceny prądu i opłat po przekroczeniu limitu:   kWh

 

   CENA prądu z akcyzą     (zł netto/kWh)
   Opłata abonamentowa     (zł netto/m-c)
   Opłata za obsługę handlową     (zł netto/m-c)
   Składnik stały stawki sieciowej     (zł netto/m-c)
   Składnik zmienny stawki sieciowej                                            DZIEŃ     (zł netto/kWh)
                                        NOC     (zł netto/kWh)
   Opłata jakościowa     (zł netto/kWh)
   Opłata przejściowa     (zł netto/m-c)
   Opłata mocowa     (zł netto/m-c)
   Opłata kogeneracyjna     (zł netto/MWh)
   Opłata OZE     (zł netto/MWh)
   VAT (od 01.01.2023)     (%)

 

MIESIĄC ZUŻYCIE PRĄDU (%) ZUŻYCIE PRĄDU (kWh) CENA PRĄDU (zł netto) OPŁATA ABONA-MENTOWA (zł netto) OPŁATA ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ (zł netto) SKŁADNIK STAŁY STAWKI SIECIOWEJ (zł netto) SKŁADNIK ZMIENNY STAWKI SIECIOWEJ (zł netto) OPŁATA PRZEJŚCIOWA (zł netto) OPŁATA JAKOŚCIOWA (zł netto) OPŁATA MOCOWA (zł netto) OPŁATA KOGENE-RACYJNA (zł netto) OPŁATA OZE (zł netto) KWOTA (zł brutto)
I                          
II                          
III                          
IV                          
V                          
VI                          
VII                          
VIII                          
IX                          
X                          
XI                          
XII                          
SUMA                          
Koszt jednostkowy prądu:   (zł brutto/kWh)

 

KOSZTY INWESTYCYJNE

 

    POMPY CIEPŁA
    POWIETRZNA
GRUNTOWA WODNA
    Typu split Monoblok Kolektor poziomy Kolektor pionowy Dolne źródło K. głębinowy
 Koszt POMPY CIEPŁA (górne źródło)  20000-30 22000-320  20000-40000  20000-40000   30000-45000 30000-45000
 Koszt bufora ciepła  1500 1500 2500 2500 2500 2500
 Koszt zasobnika c.w.u. z grzałką             
 Koszt źródła dolnego (sondy gruntowe + materiały) - -        
 Wykonanie dolnego źródła (odwierty/wykopy) - -      -  -
 Podłączenie dolnego źródła - - - - 3000 3000
 Projekt geologiczny - - - 2500    
 Montaż (wykonanie połączeń hydraulicznych, elektrycznych i chłodniczych)   4000 4000 4000 4000 4000
 Naczynia przeponowe z grupą bezpieczeństwa   500 500 500 500 500
 Zawór 3-drogowy z siłownikiem   300   300 300 300
 Elektroniczne pompy obiegowe i cyrkulacyjne   800 800   800 800
 Bezprzewodowe sterowanie strefami grzewczymi       400 400 400
 Pompa głębinowa -  - - - 1500 1500
 VAT             
   SUMA kosztów (brutto)            
    WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM

 

 

 

         
POWIETRZNA (monoblok) POWIETRZNA (split) GRUNTOWA (k. poziomy)
SCOP SCOP SCOP
2,7  (-) 2,9  (-) 3,6  (-)
Żywotność Żywotność Żywotność
20-25  (lat) 20-25  (lat) 20-25  (lat)
Zużycie prądu Zużycie prądu Zużycie prądu
   (kWh)    (kWh)    (kWh)
     

  


         
WODNA (dolne źródło wody) WODNA (k. głębinowy) GRUNTOWA (k. pionowy)
SCOP SCOP SCOP
4,4  (-) 4,4  (-) 3,9  (-)
Żywotność Żywotność Żywotność
20-25  (lat) 20-25  (lat) 20-25  (lat)
Zużycie prądu Zużycie prądu Zużycie prądu
   (kWh)    (kWh)    (kWh)
     

 

Poproś o ofertę od sprawdzonego wykonawcy

Rozwiń
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Portalu ŚwiatOZE PL sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Portal ŚwiatOZE PL sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.
Rozwiń
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez partnerów Portalu ŚwiatOZE PL sp. z o.o., treści marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez te podmioty, na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Jestem świadomy, że moje dane osobowe potrzebne do prowadzenia działań marketingowych (imię, nazwisko, numer telefonu) zostaną udostępnione tym podmiotom jako odrębnym administratorom.
Kłódka

Administratorem danych osobowych będzie Portal ŚwiatOZE PL sp. z o.o Pokaż więcej

Dziękujemy za zgłosznie

Portal Świat OZE Sp. z o.o. 
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków
[email protected]

Zamów bezpłatną konsultację!

Aby nadal korzystać z bezpłatnego symulatora ogrzewania, odpowiedz na jedno pytanie.

Zaznacz, jaki temat Cię interesuje:

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.