Kalkulator kosztów ogrzewania


Inwestorzy, którzy decydują się na zakup urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu, nie tylko zwiększają swoją niezależność energetyczną, ale i znacząco obniżają rachunki za prąd, czy ogrzewanie. Jednak inwestycja tego typu pociąga za sobą duże koszty początkowe, co dla wielu zainteresowanych może stanowić skuteczną barierę w realizacji danego przedsięwzięcia. Na szczęście, dzięki różnym formom dofinansowania OZE, można obniżyć koszt całej inwestycji i tym samym skrócić czas, w którym zwrócą się wydane pieniądze. Aby ułatwić Wam wybór odpowiedniej dotacji OZE, zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie aktualne programy, z których skorzystać mogą gospodarstwa domowe.


 Przeznaczenie 

Karta dużej rodziny 

 Twój dochód (netto)

  CZYSTE POWIETRZE MOJE CIEPŁO MÓJ PRĄD 5.0 ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
  Max intensywność dofinansowania (%) Max kwota dotacji (zł) Max intensywność dofinansowania (%)  Max kwota dotacji (zł)  Max intensywność dofinansowania (%)  Max kwota dotacji (zł)  Czy możesz odliczyć od podatku?
  - łącznie do 30 tys. zł - odliczenia do 53 tys. zł
 Instalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 - - 100 6000 TAK
 Audyt energetyczny 100 1200 - - - - TAK
 Pompa ciepła powietrze/woda (klasa A+) 30% 9000 30 7 000 100 12600 TAK
 Pompa ciepła powietrze/woda (min. A++) 45% 13 500 30 7 000 100 19400 TAK
 Pompa ciepła powietrze/powietrze 30% 3 000 30 7 000 100 4400 TAK
 Pompa ciepła gruntowa (klasa A+) - - 30 21 000 100 28500 TAK
 Pompa ciepła gruntowa (klasa min. A++) 45% 20 250 30 21 000 100 28500 TAK
 Kocioł gazowy (kondensacyjny) 30%   - - - - TAK
 Kotłownia gazowa 45%   - - - - TAK
 Kocioł olejowy (kondensacyjny) 30%   - - - - TAK
 Kocioł zgazowujący drewno 30%   - - - - TAK
 Kocioł zgazowujący (wyższy standard) 30%   - - - - TAK
 Kocioł na pellet 30%   - - - - TAK
 Kocioł na pellet (emisja pyłów <20 PM) 45%   - - - - TAK
 Ogrzewanie elektryczne 30%   - - - - TAK
 Podłączenie do sieci ciepło. z przyłączem 50%   - - - - TAK
 Instalacja C.O. i C.W.U. 30%   - - - - TAK
 Rekuperacja 30%   - - - - TAK
 Docieplenie przegród budowlanych (/m2) 30% 45 - - - - TAK
 Stolarka drzwiowa (/m2) 30% 210 - - - - TAK
 Stolarka okienna (/m2) 30% 600 - - -  - TAK
 Kolektory słoneczne - - - - 100 3500 TAK
 Magazyn ciepła - - - - 100 5000 TAK
 Magazyn energii elektrycznej - - - - 100 16000 TAK
 System zarządzania energią (HEMS/EMS) - - - - 100 3000 TAK

 

  

MÓJ PRĄD 5.0 (od 22 kwietnia 2023)


Program Mój Prąd oferuje dotacje dla osób, które inwestują w zieloną energię. Jego pierwsze edycje z pewnością przyczyniły się do popularyzacji paneli fotowoltaicznych w naszym kraju. Początkowo wsparcie finansowe można było otrzymać jedynie na elektrownie słoneczne, jednak już od czwartej edycji, dofinansowania przyznawane są również na magazyny ciepła i energii oraz domowe systemy zarządzania energią (HEMS).

Mój Prąd 5.0 wprowadza pewne zmiany w porównaniu do programu Mój Prąd 4.0. Dotyczą one zwłaszcza grup wnioskodawców, które mogą z niego skorzystać.

Program wspiera zakup magazynów energii, ciepła, oraz systemów zarządzania energią. Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (od 2 do 10 kWp) do 50% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 3 tys. zł).

Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Współfinansowaniu podlegają:

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

  • Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła - zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

  • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

 

Dotacje moj prad

 

Co się zmieniło w piątej edycji?

Na początek wymieńmy nowe obszary dotacji:

1. Pompy ciepła – do tej pory nie wspierany obszar w ramach programu Mój Prąd;
2. Kolektory słoneczne – wsparcie dla inwestycji w technologię służącą przede wszystkim do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) – wciąż ciesząca się popularnością szczególnie w domkach letniskowych;
3. Zmiana systemu rozliczania – prosumenci, którzy korzystali już z dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną będą mogli uzyskać bonifikatę za przejście na system rozliczania energii elektrycznej w formie net-billingu.

Co szczególnie zadowala w najnowszym programie wsparcia to fakt, że poszerza on również obszar o energetykę cieplną zasilaną prądem. Takie wsparcie przybliża każdemu gospodarstwu możliwość zwiększenia własnej niezależności energetycznej. To szczególnie ważne dla podniesienia poczucia bezpieczeństwa właścicieli nieruchomości.

 

Kto może liczyć na wsparcie?

Poniżej przedstawiamy kto może liczyć na wsparcie. Wyszczególnia się 3 grupy uprawnionych do uzyskania grantu z programu Mój Prąd 5.0:

1. Pierwsza grupa grantobiorców – rozliczają się w net-billingu i jeszcze nie korzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej;
2. Druga grupa grantobiorców – rozliczają się w net-meteringu (opusty) i jeszcze nie korzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej; pod warunkiem przejścia na system net-billingu;
3. Trzecia grupa grantobiorców – rozliczają się w net-meteringu (opusty) i korzystali już z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej; pod warunkiem przejścia na system net-billingu.

Osoby nie posiadające jeszcze instalacji po podłączeniu jej będą rozliczać się w net-billingu, więc tym samym należą do pierwszej grupy grantobiorców.

 

Jakiej wysokości wsparcie w programie?

Obecnie można otrzymać nawet 58 000 złotych dotacji łącznie. To najwyższe do tej pory wsparcie w ramach pięciu edycji tego programu. Aby określić jaką kwotę dofinansowania możemy dostać musimy najpierw sprecyzować do której grupy beneficjentów należymy, a następnie policzyć jakie urządzenia planujemy zainstalować. Poniżej upraszczamy tę kalkulację.

 

PIERWSZA ORAZ DRUGA GRUPA GRANTOBIORCÓW OTRZYMA:

— za instalację fotowoltaiczną bez dodatkowych elementów – 6 000 złotych
— za instalację fotowoltaiczną z dodatkowymi elementami – 7 000 złotych

Dodatkowe elementy można zainstalować i dofinansować niezależnie od dopłaty za fotowoltaikę. Są to:
 • magazyn ciepła lub pompa ciepła
  • magazyn ciepła do 5 000 złotych
  • gruntowa pompa ciepła (grunt/woda, woda/woda) do 28 500 złotych
  • pompa ciepła (powietrze/woda o podwyższonej klasie efekt. energ.) do 19 400 złotych
  • pompa ciepła (powietrze/woda) do 12 600 złotych
  • pompa ciepła (powietrze/powietrze) do 4 400 złotych
 • magazyn energii elektrycznej – do 16 000 złotych
 • kolektory słoneczne – do 3 500 złotych
 • sterowanie i zarządzanie energią z fotowoltaiki (HEMS/EMS) – do 3 000 złotych
 

TRZECIA GRUPA GRANTOBIORCÓW OTRZYMA:

— za rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o dodatkowe elementy oraz przejście na net-billing – do 3 000 złotych

Dodatkowe elementy można zainstalować i dofinansować niezależnie od dopłaty za przejście na inny system rozliczania. Są to:
 • magazyn ciepła lub pompa ciepła
  • magazyn ciepła do 5 000 złotych
  • gruntowa pompa ciepła (grunt/woda, woda/woda) do 28 500 złotych
  • pompa ciepła (powietrze/woda o podwyższonej klasie efekt. energ.) do 19 400 złotych
  • pompa ciepła (powietrze/woda) do 12 600 złotych
  • pompa ciepła (powietrze/powietrze) do 4 400 złotych
 • magazyn energii elektrycznej – do 16 000 złotych
 • kolektory słoneczne – do 3 500 złotych
 • sterowanie i zarządzanie energią z fotowoltaiki (HEMS/EMS) – do 3 000 złotych

 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku Mój Prąd 5.0 w przypadku samej instalacji fotowoltaicznej  potrzebne są:

 • kopia faktury lub faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowych komponentów,
 • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem punktu poboru mocy, w którym go zainstalowano,
 • Dokument potwierdzający rachunek bankowy wskazany we wniosku, do wypłaty dofinansowania.

W przypadku innych dodatkowych elementów dodatkowo wymagane są:

 • Protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów.
 • Karta produktu i/lub etykieta energetyczna (w zależności czy jeden dokument będzie posiadał pełną informację na temat urządzenia).
 • Dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), montażu/uruchomienia magazynu energii elektrycznej: Jeżeli na zaświadczeniu OSD znajduje się informacja o przyłączeniu magazynu energii ze wskazaniem mocy, dodatkowy dokument nie jest wymagany

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 58 000,00 zł dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE)

 

Więcej dowiesz się na stronie mojprad.gov.pl

Poproś o ofertę od sprawdzonego wykonawcy

Rozwiń
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Portalu ŚwiatOZE PL sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Portal ŚwiatOZE PL sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.
Rozwiń
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez partnerów Portalu ŚwiatOZE PL sp. z o.o., treści marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez te podmioty, na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Jestem świadomy, że moje dane osobowe potrzebne do prowadzenia działań marketingowych (imię, nazwisko, numer telefonu) zostaną udostępnione tym podmiotom jako odrębnym administratorom.
Kłódka

Administratorem danych osobowych będzie Portal ŚwiatOZE PL sp. z o.o Pokaż więcej

Dziękujemy za zgłosznie

Zamów bezpłatną konsultację!

Aby nadal korzystać z bezpłatnego symulatora ogrzewania, odpowiedz na jedno pytanie.

Zaznacz, jaki temat Cię interesuje:

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.