Kalkulator kosztów ogrzewania

Obniżka cen prądu o 12% na mocy rozporządzenia Sasina!

Jak przewiduje opublikowany dziś projekt rozporządzenia ministra klimatu Jacka Sasina, sprzedawcy energii elektrycznej będą mogli obniżyć o 12 proc. cenę energii elektrycznej wstecznie od początku 2023 r. dla gospodarstw domowych. Ma być to odpowiedź na zablokowanie przez Senat ustawy mającej obniżyć ceny energii elektrycznej o 5%.

 

Obniżka cen prądu o 12%?

W projekcie zmiany rozporządzenia dotyczącego obrotu energią elektryczną na rok 2023, sprzedawcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych mają możliwość obniżenia należności o 12% iloczynu średniej ceny energii taryfy G11 oraz wolumenu zużytej energii wynoszącego 2523 kWh. Opublikowana przez Prezesa URE średnia cena energii w taryfie G11 w 2022 roku to 0,4140 gr za kWh, co oznacza, że maksymalna obniżka należności za 2023 rok może wynieść 125 zł.

Przeczytaj teżPodwyżki cen prądu i opłat dystrybucyjnych w 2023 roku!

  

Zamiast ustawy rozporządzenie

Minister Jacek Sasin wyraził wątpliwości co do możliwości, aby Senat ponownie zajął się ustawą, która miała wprowadzić oczekiwaną obniżkę cen energii elektrycznej. Ostatnie zebranie posłów miało miejsce 30 sierpnia, a kolejne posiedzenia nie zostały zaplanowane w obecnej kadencji.

Sasin obniżka cen prądu

Warto przypomnieć, że odrzucona przez Senat ustawa o gwarancjach finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego zawierała przepisy, które przewidywały 5-procentową obniżkę cen energii elektrycznej wstecznie od początku 2023 roku. 

Jednak teraz, w świetle braku możliwości przyjęcia tej ustawy przez Senat, rozwiązania te zostaną wprowadzone drogą rozporządzenia ministra klimatu.

 

Jakie trzeba spełnić warunki?

Aby skorzystać z tej obniżki, odbiorcy muszą spełnić jeden z kilku warunków określonych w projekcie. Mogą to być: zmniejszenie zużycia o 5% przez co najmniej trzy kolejne miesiące w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku, potwierdzenie poprawności danych w posiadaniu sprzedawcy energii, zgoda na otrzymywanie korespondencji elektronicznie, zgoda na otrzymywanie informacji o produktach i usługach od sprzedawcy, bycie prosumentem lub spełnienie kryteriów odbiorcy uprawnionego do zamrożonych cen przy wyższym niż podstawowy limicie zużycia.

W przypadku braku spełnienia tych warunków, rozliczenie obniżki będzie miało miejsce w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 roku, ale nie później niż do 31 marca 2024 roku.

Przeczytaj teżObniżka cen energii elektrycznej o 5% w 2023 roku?

 

Obniżka cen prądu a zbliżające się wybory

Czy aby na pewno celem rządzących jest ulżenie Polakom i  obniżka cen energii elektrycznej? Realizacja tego planu może wywołać również inny efekt. Bank Santander zwrócił uwagę, że jeśli to rozwiązanie zostanie wprowadzone we wrześniu, a Główny Urząd Statystyczny uwzględni nową, niższą cenę energii w swoich obliczeniach, to na koniec tego miesiąca - czyli tuż przed zbliżającymi się wyborami - wskaźnik inflacji może spaść poniżej 9% w ujęciu rocznym. Taki wynik stanowiłby powód do dumy i pochwał dla rządu, pokazując, że podejmowane działania przynoszą pozytywne efekty.

 

Od kiedy rozporządzenie wchodzi w życie?

Rozporządzenie wchodzi w życie po 7 dniach od ogłoszenia, czyli od 18 września 2023 r.

 

Poproś o ofertę od sprawdzonego wykonawcy

Rozwiń
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Portalu ŚwiatOZE PL sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Portal ŚwiatOZE PL sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.
Rozwiń
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez partnerów Portalu ŚwiatOZE PL sp. z o.o., treści marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez te podmioty, na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Jestem świadomy, że moje dane osobowe potrzebne do prowadzenia działań marketingowych (imię, nazwisko, numer telefonu) zostaną udostępnione tym podmiotom jako odrębnym administratorom.
Kłódka

Administratorem danych osobowych będzie Portal ŚwiatOZE PL sp. z o.o Pokaż więcej

Dziękujemy za zgłosznie

Zamów bezpłatną konsultację!

Aby nadal korzystać z bezpłatnego symulatora ogrzewania, odpowiedz na jedno pytanie.

Zaznacz, jaki temat Cię interesuje:

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.