Kalkulator kosztów ogrzewania

Ile kosztuje audyt energetyczny w 2023 r.?

 

Program Czyste Powietrze od początku stycznia wprowadził możliwość dofinansowania audytu energetycznego na określoną kwotę. Ile ona wynosi? Czy wystarczy na pokrycie faktycznych kosztów? Ile przyjdzie nam zapłacić za audyt energetyczny budynku w 2023 r.?

 

Prawda jest taka, że audyt audytowi nierówny. Nie ma jednolitego wzoru audytu, ale zasady jego sporządzania wynikają bezpośrednio z odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 43 z dn.18.03.2009 r., poz. 346, z późn. zm.). Audyt może się różnić w zależności od programu dotacyjnego, na potrzeby którego go wykonano. Każdy program dotacyjny ma swoje wymagania. 

 

Audyt w programie Czyste Powietrze

Dla przykładu od stycznia 2023 r. w programie Czyste Powietrze można się ubiegać o dofinansowanie w ramach tzw. kompleksowej termomodernizacji. Aby można było ją przeprowadzić niezbędne jest sporządzenie audytu energetycznego. Jest to jeden z warunków otrzymania wyższej dotacji. Trzeba więc spełnić następujące warunki:

 • przeprowadzić audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego,
 • złożyć audyt wraz z wnioskiem o płatność (dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze).

W wyniku przeprowadzonych działań konieczne jest osiągnięcie co najmniej jednego wskaźnika kompleksowej termomodernizacji:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2·rok) lub 
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Wariant wskazany w audycie energetycznym musi zostać zrealizowany w całości. Co więcej, sam jego zakres powinien umożliwić spełnienie jednego ze wskaźników. Beneficjent ma na to czas nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

Sam audyt może zostać dofinansowany do 100% kosztów (maksymalnie 1200 zł). Dopłaty nie wlicza się do maksymalnej kwoty dofinansowania i można się o niego ubiegać zarówno przy okazji przedsięwzięcia w ramach kompleksowej termomodernizacji, jak i zwykłej. Niemniej, gdy audyt energetyczny zostanie wykonany należy wykonać wszystkie zalecenia w nim zawarte.

 

Zmienne wymagania w programach dotacyjnych

Oczywiście można wykonać audyt po prostu, dla własnej wiadomości. Niemniej przeważająca większość wykonywanych audytów jest sporządzana na potrzeby uzyskania środków na termomodernizację.

W programach dotacyjnych należy osiągnąć pewien pułap, dzięki któremu nasz budynek stał się bardziej ekologiczny i efektywny energetycznie. Aby móc zrealizować wymagania programów niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego i realizacja wyszczególnionych w nim zaleceń. Zwłaszcza, gdy program prowadzi weryfikację inwestycji powziętych przez beneficjentów dofinansowania.

Wspomniany program Czyste Powietrze jako wyznacznik traktuje redukcję zapotrzebowania na energię użytkową. Z kolei program STOP SMOG wymaga zmniejszenia zużycia o co najmniej 30% energii finalnej. Premia termomodernizacyjna przysługuje, gdy jest spełniony jeden z poniższych warunków:

 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10%, w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%,
 • redukcja rocznych strat energii co najmniej o 25%,
 • zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła o co najmniej o 20%, 
 • zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dodatkowym warunkiem w mechanizmach finansujących termomodernizację może być redukcja emisji CO2. To nie są wszystkie warunki, ani wszystkie programy. Szerzej o dofinansowaniach pisaliśmy w artykułach:

 • Ocieplenie domu – sposoby dofinansowania w 2023 roku
 • Wymiana ogrzewania – sposoby dofinansowania w 2023 roku

 

Ile kosztuje audyt energetyczny?

1200 zł - tyle oferuje najpopularniejszy mechanizm dotacyjny w Polsce na audyt energetyczny. Koszt wykonania audytu różni się od rodzaju budynku, jego wielkości i przeznaczenia. W tym materiale skupimy się na audycie dla budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Analizując oferty firm audytorskich w Polsce można zauważyć, że ceny audytu energetycznego są wyższe od ceny świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Za świadectwo dla domu jednorodzinnego trzeba zapłacić od 350 do 1000 zł. Ceny audytu natomiast zaczynają się od 1000 zł. Wynika to przede wszystkim z zakresu, który zawarty jest w tych dwóch dokumentach. Audyt jest bardziej rozbudowany, wyszczególnione są w nim skonkretyzowane zakres prac termomodernizacyjnych i zawiera analizę ekonomiczną proponowanych zmian.

Tak prezentują się przedziały cenowe dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. 

 • budynek jednorodzinny 1000 - 1500 zł,
 • budynek wielorodzinny 2000 - 3000 zł (w zależności od wielkości budynku).

Tak więc dotacja z programu Czyste Powietrze w większości przypadków pozwoli pokryć praktycznie całą należność za audyt energetyczny. Wybierając audytora powinniśmy w rozmowie z nim ustalić, które elementy powinien uwzględnić w pierwszej kolejności. Sami po części wiemy o mankamentach i bolączkach naszego domu. 

 

Dobór instalacji fotowoltaicznej oraz koszty instalacji, robocizny z tym związanych znajdziesz w zakładce symulacje źródeł energii -> fotowoltaika,

 

Źródło: czyste powietrze, termomodernizacja.pl

 

Poproś o ofertę od sprawdzonego wykonawcy

Rozwiń
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Portalu ŚwiatOZE PL sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Portal ŚwiatOZE PL sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.
Rozwiń
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez partnerów Portalu ŚwiatOZE PL sp. z o.o., treści marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez te podmioty, na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Jestem świadomy, że moje dane osobowe potrzebne do prowadzenia działań marketingowych (imię, nazwisko, numer telefonu) zostaną udostępnione tym podmiotom jako odrębnym administratorom.
Kłódka

Administratorem danych osobowych będzie Portal ŚwiatOZE PL sp. z o.o Pokaż więcej

Dziękujemy za zgłosznie

Zamów bezpłatną konsultację!

Aby nadal korzystać z bezpłatnego symulatora ogrzewania, odpowiedz na jedno pytanie.

Zaznacz, jaki temat Cię interesuje:

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.