Kalkulator kosztów ogrzewania

Nowelizacja Dyrektywy EPBD: co oznacza dla właścicieli domów i budynków?

W kwietniu 2024 roku, przyjęto nowelizację Dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), która stanowi istotny element Europejskiego Zielonego Ładu. Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie zużycia energii przez budynki oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska.

Jakie zadanie ma Dyrektywa EPBD?

Nowelizacja dyrektywy wprowadza określone przepisy względem nowych budynków publicznych, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. Od 2028 roku będą musiały być one zeroemisyjne. Natomiast dla budynków prywatnych, ten wymóg będzie obowiązywał od 2030 roku. Nowe budynki będą musiały być również gotowe do instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu, aby uniknąć konieczności późniejszych modyfikacji w celu ich montażu. 

Główne cele nowelizacji obejmują zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych w Unii Europejskiej o 16% do 2030 roku, oraz o 20-22% do 2035 roku. Dodatkowo, państwa członkowskie mają skupić się także na termomodernizacji budynków niemieszkalnych. Dyrektywa zakłada, że powinny przeprowadzić renowację 16% najmniej efektywnych energetycznie budynków do 2030 roku i aż do 26% do 2033 roku.

Co z ogrzewaniem budynków?

Nowelizacja zakłada również stopniowe wycofywanie się z wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania budynków. Pierwszym krokiem w tym procesie jest zakaz udzielania dotacji na instalację kotłów opalanych gazem, węglem czy olejem opałowym.

Przepisy dyrektywy obejmują także standardy renowacji oraz regulacje mające zapobiec wzrostowi czynszów po modernizacji budynku. Podkreślono konieczność zwalczania ubóstwa energetycznego oraz zobowiązano państwa członkowskie do sporządzenia krajowych planów renowacji budynków.

Jak finansowane będą przedsięwzięcia?

Środki finansowe na wsparcie renowacji będą pochodzić m.in. z funduszy unijnych, takich jak fundusze polityki spójności. Budżet  dołoży się także Europejski Bank Inwestycyjny oraz nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny, który przewiduje środki w wysokości 86,7 mld euro na wsparcie gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorstw.

Środki na wsparcie będą mogły pochodzić z funduszy unijnych. Chodzi między innymi o fundusze polityki spójności, InvestEU, pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środki z Funduszu Modernizacyjnego oraz krajowych planów odbudowy.

Nowe przepisy dyrektywy jeszcze nie obowiązują, jednak państwa członkowskie będą musiały wdrożyć je we własnym prawie. Wprowadzenie tych zmian stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz walki ze zmianami klimatycznymi, mającym pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców oraz ochronę środowiska naturalnego.

 

Poproś o ofertę od sprawdzonego wykonawcy

Rozwiń
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Portalu ŚwiatOZE PL sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Portal ŚwiatOZE PL sp. z o.o. drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.
Rozwiń
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez partnerów Portalu ŚwiatOZE PL sp. z o.o., treści marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez te podmioty, na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Jestem świadomy, że moje dane osobowe potrzebne do prowadzenia działań marketingowych (imię, nazwisko, numer telefonu) zostaną udostępnione tym podmiotom jako odrębnym administratorom.
Kłódka

Administratorem danych osobowych będzie Portal ŚwiatOZE PL sp. z o.o Pokaż więcej

Dziękujemy za zgłosznie

Zamów bezpłatną konsultację!

Aby nadal korzystać z bezpłatnego symulatora ogrzewania, odpowiedz na jedno pytanie.

Zaznacz, jaki temat Cię interesuje:

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin.